Zaolziacy na Jasnej Górze

Na Jasną Górę dotarła dziś 27. Piesza Pielgrzymka z Zaolzia.

To pielgrzymka Polaków, choć uczestniczą w niej także Czesi. Jej historia sięga VI Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze.


Ksiądz Dawid Kantor, który pochodzi z Jabłonkowa a jest wikarym z Karwiny podkreśla, że pielgrzymuje z Zaolzia od czasu swoich studiów w Katowicach.


W sierpniu 1991 przyszła pierwsza  pielgrzymka - wówczas jeszcze z Czechosłowacji. Trasa zaolziańskiej pielgrzymki wynosi 162 km, pielgrzymi pokonują w ją ciągu 6 dni.

Zaolzie to część Śląska Cieszyńskiego na zachód od rzeki Olzy, która w 1920 roku włączona została do Czechosłowacji. Żyje tam obecnie kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Pielgrzymka jest dla nich okazją do wyrażenia łączności z krajem.

Autor: Z.Makles/mm/

 


Wiadomości regionalne