Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego

fot. Szymon Brandys

Odwiedzamy Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Instytucja, jedyna taka w Republice Czeskiej, została powołana w 1995 roku przez czeskie Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Do jej głównych zadań należy doskonalenie zawodowe nauczycieli, kształcenie ustawiczne, pomoc metodyczna, czesko-polska współpraca transgraniczna i aktywna współpraca europejska. Placówka na co dzień wspiera funkcjonowanie wszystkich polskich szkół i przedszkoli na Zaolziu. Z Martą Kmeť, dyrektor centrum, rozmawiamy o najnowszych projektach oraz o dwujęzyczności na pograniczu.

Już za miesiąc na Zaolziu rozpocznie się jubileuszowa 25 edycja Babiego Lata Filmowego – polsko-czesko-słowackiego festiwalu, który po raz pierwszy został zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej wraz z Kongresem Polaków w RC w 1993 roku. Inicjatorem i dyrektorem imprezy jest Tadeusz Wantuła.

Kolejne spotkanie z historykiem Michaelem Morysem-Twarowskim, który tropi zagadki genealogiczne na Śląski Cieszyńskim. Tym razem będzie o narodowościach.To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą