Energia ze śmieci

Czy będzie można uzyskiwać energię ze śmieci? Katowicka firma wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt, który ma pozwolić gminom na produkcję czystej dla środowiska energii.

Jak zaznacza prezes firmy, Arkadiusz Primus, projekt polega na zgazowaniu odpadów i wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury.


Jak dodaje dr Lidia Sieja, współautorka Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zarówno Polska, jak i region śląski, nadal mają wiele do zrobienia w zakresie przetwarzania odpadów.


Do 2016 roku zgodnie z dyrektywami unijnymi Polska powinna zredukować składowanie śmieci do minimum. Już w ubiegłym roku powinno być ono na poziomie 50% czego nie udało się osiągnąć. To ostatni moment, by wdrożyć nowoczesne technologie związane z przetwarzaniem odpadów, zaznaczyła Sieja.

Autor: Dorota Stabik


Podobne artykuły