Przystanek Historia. Podróże bliskie i dalekie.

fot. Szymon Brandys

W audycji:

  • Otwarcie Przystanku Historia Zaolzie IPN w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Kubisza w Gnojniku z udziałem dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dr. Andrzeja Sznajdera dyrektora Oddziału IPN w Katowicach.
  • „Podróże bliskie i dalekie” – cykl spotkań podróżniczych w filii Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy ul. HavliczkaTo audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą