Otwarcie Centrum Zimbardo

fot. Anna Dudzińska

Centrum Zimbardo - miejsce spotkań i aktywności młodzieży powstało w Katowicach-Nikiszowcu. Placówka została założona przez jednego z najsłynniejszych psychologów świata − profesora Philipa Zimbardo.

Anna Solińska deklaruje, że będzie to miejsce spotkań młodych ludzi bez względu na status społeczny, materialny, wyznanie i poglądy. Wszystko to dzięki autorytetowi profesora Zimbardo.


Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych podkreśla, że otwarcie jest nie tylko realizacją marzeń, ale też początkiem pracy z potrzebującą takiego miejsca młodzieżą.


W przyszłości w Centrum Zimbardo będą odbywały się spotkania, warsztaty spotkania i prezentacje. Będzie to alternatywa do codziennego "wałęsania się" po osiedlowych ulicach. Centrum powołane zostało przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, która od kilku lat działa w Nikiszowcu.

Autor: Anna Dudzińska