Pszczoły z Olbrachcic

fot. Szymon Brandys

W audycji:

  • "Najlepszy miód dają pszczoły z Olbrachcic!" – z wizytą w pasiece p. Władysława Wrany z Czeskiego Związku Pszczelarzy w Olbrachcicach 
  • obozy językowe dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w Czechach oraz Fundusz Rozwoju Zaolzia. Jedno z 9 miejsc, gdzie odbywają się obozy dla dzieci, to MK PZKO w Lesznej Dolnej.
  • wspomnienie śp. Eugeniusza Delonga, przedstawiciela polskiej mniejszości w Radzie Rządu Republiki Czeskiej ds. Mniejszości Narodowych oraz w komisji dotacyjnej czeskiego Ministerstwa Kultury.To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą