Powietrze bez granic

W Czeskim Cieszynie zakończyło się pierwsze czesko-polskie spotkanie robocze związane z Programem "Powietrze bez granic".

Zdaniem wiceburmistrza Cieszyna Adama Swakonia, wina za zaniedbania w tej dziedzinie leży po obu stronach granicy. 


Jak wykazują ostatnie badania, po obu stronach granicy to już nie przemysł, ale niska emisja z palenisk domowych jest najczęstszą przyczyna zanieczyszczeń powietrza w całym regionie polsko-czeskiego pogranicza.

Autor: Andrzej Ochodek