Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nadal nie posiada uregulowań ustawowych dotyczących bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dla najuboższych.

Lukę tę od 2009 roku starają się wypełniać adwokaci, którzy podczas ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich udzielają tysiącom osób pomocy prawnej. Dziś odbywa się ósma edycja tej inicjatywy.

Jak powiedział mecenas Roman Kusz z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, tylko w ramach tej izby udział weźmie osiemdziesiąt kancelarii.


Inicjatorką była mecenas Joanna Agacka-Indecka, która zginęła tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Jak dodaje mecenas Roman Kusz, termin nie jest też przypadkowy. 


Osoby zainteresowane poradami powinny przynieść ze sobą jak najdokładniejszą dokumentację dotyczącą ich spraw – na przykład umowy, akty notarialne, pisma z urzędów, co pozwoli na uzyskanie pełniejszej porady.

Adresy, pod którymi w godzinach od 9:00 do 15:00 będzie można uzyskać pomoc prawną, znajdują się na stronie www.adwokatura.pl

Autor: Józef Wycisk