Maturalne poprawki

Ponad 5 tysięcy uczniów z całego województwa poprawiało egzamin dojrzałości.

Do drugiego podejścia mieli prawo maturzyści, którym w maju nie udało się uzyskać 30% punktów z jednego przedmiotu. Jak co roku, najwięcej osób poprawiało maturę z matematyki. Według uczniów z X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, zadania na drugim terminie były łatwiejsze.


W środę w szkołach przeprowadzone zostaną ustne egzaminy poprawkowe. Wyniki z części pisemnej uczniowie poznają we wrześniu. 

Autor: Klaudia Matuszna /rs/