Uniwersytet Ekonomiczny zainaugurował rok akademicki

83. rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Rektor uczelni, dr. hab. Robert Tomanek, prof. UE w swoim wystąpieniu nawiązał do misji i strategii Uniwersytetu.

Zakładamy dalszy wzrost jakości kształcenia, rozwój naukowy i umacnianie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poprawa jakości kształcenia i rozwój naszej oferty edukacyjnej to zadanie zespołowe, długoletnie i niełatwe — podkreślał rektor.

Zaznaczył, że na uczelni dokonano przeglądu procedur i ich modyfikacji. Duże zmiany w funkcjonowaniu uczelni związane są z wejściem w życie znowelizowanej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Na uczelni zaczyna obowiązywać struktura macierzowa – za dydaktykę będzie odpowiadać w skali całego Uniwersytetu Szkoła studiów I i II stopnia, utworzona została dwudyscyplinowa szkoła doktorska. Nowa struktura organizacyjna dotyczy także organizacji procesów awansów i rozwoju kadry akademickiej.

Podczas uroczystości do immatrykulacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci studenci Uczelni. Reprezentowali ponad 3600 studentów pierwszego roku, którzy przekroczyli progi Uniwersytetu.


Autor: Joanna Opas /pg/


Wiadomości regionalne