Utracony deputat węglowy. Ruszyły wypłaty rekompensat.

Ruszyły kolejne wypłaty rekompensat z tytułu utraconego prawa do deputatu węglowego.

— Świadczenia przekazywane będą przez poszczególne spółki — powiedział wiceminister energii Adam Gawęda.

Wypłatę rekompensat umożliwiły zapisy ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. To jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Wnioski można było składać od 22 stycznia przez kolejne 3 miesiące. Pierwsze wypłaty ruszyły z początkiem czerwca. Teraz pieniądze otrzyma kolejna grupa. Liczy ona ok. 3 tysięcy osób, a wypłaty, które otrzymają opiewają na sumę ponad 20 milionów złotych. Pozostałe wnioski osób uprawnionych do świadczeń są w trakcie weryfikacji. Spółki górnicze mają czas na wypłaty do końca roku.


Autor: Joanna Opas /pg/