Rozmowa dnia z profesorem Krzysztofem Składowskim

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Jak w dobie epidemii funkcjonuje Centrum Onkologii w Gliwicach? Czy pacjenci onkologiczni mogą czuć się bezpiecznie, jakich zachowań bezwzględnie powinni unikać? Od kilku dni prowadzone są w Gliwicach testy na koronawirus. Z dyrektorem Centrum Onkologii, Instytutu Oddziału w Gliwicach, profesorem Krzysztofem Składowskim, rozmawia Piotr Pagieła. Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.