Rekultywacja zbiornika Goczałkowice i kredyty ekologiczne

fot. Ryszard Stotko

Współpraca naukowców Uniwersytetu Śląskiego z praktykami Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w dziedzinie rekultywacji i przyrodniczego zarządzania goczałkowickim zbiornikiem wodnym, to jeden z tematów audycji. Będzie także o efektach współdziałania WFOŚiGW w Katowicach z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, dzięki którym, realizowane są kredyty ekologiczne także dla prywatnych beneficjentów.

Będzie jak zawsze "Ekokoktail Prezes Gabrieli Lenartowicz", felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika dr. inż. Kazimierza Szabli.

 


Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon