Literatura plska

fot. Szymon Brandys/Radio Katowice

W audycji: 

  • rozMYwani# Literatura polska na Zaolziu 1920-2020 – po wystawie Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie oprowadza autor Wojciech Święs. 
  • "Na posiónku pisane" – znany zaolziański gazda, baca Michał Milerski, pracownik naukowy Wydziału Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Badawczego Produkcji Zwierzęcej w Pradze pisze felietony dla „Głosu”, Gazety Polaków w Republice Czeskiej. 
  • Jeden z ostatnich sejmików gminnych przed Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków w RC w Stonawie – rozmowa z prezesem MK PZKO Wojciechem Febrem. To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą