Jak usunąć bombę ekologiczną?

W audycji między innymi powiedzieliśmy o tym jak jest usuwana bomba ekologiczna po Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach, a także o realizacji ustawy śmieciowej w ocenie  Anny Wrześniak - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych wspominaliśmy prof. Mariana Puline - polarnika, miłośnika ziemi. Będzie jak zawsze Ekokoktajl Prezes Gabrieli Lenartowicz, kolejna ekogawęda leśnika dr Kazimierza Szabli, a także felieton ekorodzica.


Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach