Bakterie Coli w wodzie

Woda z wodociągu Olbrachcice w gminie Dąbrowa Zielona wciąż zawiera bakterie grupy coli.

Wodociąg zaopatruje w wodę odbiorców w miejscowościach: Olbrachcice, Ulesie, Dąbrowa Zielona, Święta Anna. Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej. Przedsiębiorstwo podjęło już działania zmierzające do poprawy jakości wody w ujęciu. Odbiorców wody poinformowano o zanieczyszczeniu. Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco przez częstochowski Sanepid do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Autor: Ewelina Kosałka-Passia


Podobne artykuły