Łęg nad Młynówką

Przyszłość rezerwatu przyrody „Łęg nad Młynówką” i szanse na jego uratowanie, to główny temat audycji. Będzie również o działaniach Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rzecz podnoszenia świadomości i edukacji ekologicznej.

Jak zawsze "Ekokoktail Prezes Gabrieli Lenartowicz", felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika dr. inż. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach