Katowickie dziedzictwo

Rozmowy o Śląsku prowadzimy dziś z prof. Karolem Musiołem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2005-2012, laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014, Honorowym Obywatelem Radzionkowa. Śląska tożsamość, to nie tylko miejsce urodzenia i wartości wyniesione z rodzinnego domu, ale również talenty, a te – jak mówi nasz gość, otrzymał każdy i nie wolno ich zakopywać.


Jubileusz 150-lecia powstania stolicy województwa śląskiego może nie jest imponujący w porównaniu z innymi miastami, ale prawdziwie amerykański rozmach z jakim rozwijały się Katowice trudno przecenić. Już Józef Lompa, kilka lat przed przyznaniem wsi Katowice praw miejskich, porównał jej miejską przyszłość do amerykańskiego miasta. „Katowickie dziedzictwo” to kolejny temat w programie. Interesująco opisali je w monografii i opowiedzą o nim: publicystka Barbara Szmatloch i historyk dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który bada przeszłość arystokracji i szlachty związanej ze Śląskiem.


Na zakończenie pierwszej godziny programu chcemy zachęcić słuchaczy, aby zainteresowali się projektem „Ożywiamy śląskie tradycje”, który realizuje Stowarzyszenie Pro Ethica z Rudy Śląskiej.


Ostatni temat śląski to muzyczna godzina Ligoniowego radia „W śląskim stylu", którą rozpoczynamy kilka minut po 17:00, a kończymy krótko przed 18:00.


Ligoniowe Radio