Walczą z zanieczyszczonym powietrzem

Wiele miast w województwie walczy z zanieczyszczonym powietrzem.

To wciąż problem pojawiający się głównie w okresie grzewczym.

— Miasta, tak jak Bieruń, przeprowadzają ankiety, badając sytuację — mówi burmistrz miasta Krystian Grzesica.


Do wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” przyłączył się też m.in. Chorzów. Tam także mieszkańcy pytani są źródła ciepła w budynkach mieszkalnych oraz zużycie paliw na cele grzewcze. Rzetelne wypełnienie ankiet pozwoli na dokładne wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, a w tym działań na rzecz redukcji emisji CO².

Autor: Łukasz Kałuża