Sympozjum Dziennikarskie

Rozpoczęła się dyskusja nad przyszłością polskiego dziennikarstwa. W Wyższej Szkole Humanitas trwa I Ogólnopolskie Sympozjum Dziennikarskie.

Inicjatywa związana jest z trwającymi obecnie pracami nad ustawą o Prawie Prasowym. Jak zapobiec deprofesjonalizacji tego zawodu, czy powinno się dążyć do powstania korporacji zawodowej wzorem lekarzy, adwokatów czy nauczycieli? Odpowiedzi na te i inne pytanie ma przynieść Sypozjum, mówi Krystian Dudek, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.


Wykłady będą dotyczyły między innymi prawa prasowego i etyki dziennikarskiej, mówi prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego.


Wnioski i spostrzeżenia zaowocują międzynarodową konferencją naukową i debatą. Kolejne Sympozjum Dziennikarkie odbędzie sie w Szkole Humanitas jeszcze przed wakacjami.

Autor: Agnieszka Niewolańska