Nagrody im. Ligonia – fotogaleria

fot. Ryszard Stotko

Golec uOrkiestra, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik oraz arcybiskup Wiktor Skworc, odebralią nagrody Polskiego Radia Katowice imienia Stanisława Ligonia.

W Studiu Koncertowym odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały statuetki. Jak podkreśla prezes Radia Katowice, Henryk Grzonka, kapituła konkursu zawsze stara się szukać laureatów w tych obszarach, w których aktywny był Stanisław Ligoń.


Nagrody im. Ligonia wręczane są przez Radio Katowice od 1983 roku. Wyróżniane są osoby zasłużone dla regionu śląskiego w działalności kulturalnej, społecznej i politycznej, również twórczości radiowej.

Laureami Nagród Ligonia w poprzednich latach zostali m.in. Jerzy Duda-Gracz, prof. Zbigniew Religa, Wojciech Kilar, Franciszek Pieczka, Maria Koterbska, abp. Damian Zimoń, Antoni Piechniczek, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz nasza radiowa koleżanka, senator Maria Pańczyk-Pozdziej. 

Uroczystości, od kilku lat, towarzyszy również specjalne wyróżnienie. Statuetka Żeleźniok Karlika, wyrzeźbiona w węglu, wręczana jest osobom i instytucjom, które w sposób szczególny propagują dorobek jej patrona, Stanisława Ligonia. Tegoroczną nagrodę odebrał prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, którego staraniem oddano czytelnikom reprinty dwóch książek Stanisława Ligonia: Wesela na Górnym Śląsku oraz Berów i Bojek Śląskich.

Dotyczczas statuetki wręczone zostały m.in. prezydentowi Katowic, Piotrowi Uszokowi i Zbigniewowi Cierniakowi, dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Galę uświetnił występ kapeli PoPieronie z Beskidu Żywieckiego.

Autorzy: Marlena Barasińska, Monika Krasińska, Ryszard Stotko, Jerzy Zawartka