Sukces chirurgów. Rekonstrukcji trzonu żuchwy.

fot. Monika Krasińska

Specjaliści ze Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego przeprowadzili u 48-letniej pacjentki skomplikowany zabieg rekonstrukcji trzonu żuchwy strony lewej za pomocą przeszczepu z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych.

Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny. Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono 3 implanty zębowe. Jak mówi szefująca zespołowi chirurgów prof. Iwona Niedzielska, zabieg musiał być bardzo dokładnie zaplanowany z wykorzystaniem specjalnego modelu.


Pacjentka jest pod stałym nadzorem lekarzy, którzy teraz głownie koncentrują się na prawidłowym przepływie krwi przez naczynia.


Pacjentka prawdopodobnie w przyszłym tygodniu opuści szpital i wróci do domu.

Autor: Wojciech Skowroński