Radio Katowice
Radio Katowice / Suma - magazyn ekonomiczny
Firmy rzemieślnicze w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
29.03.2024
20:37:00

Święto rzemiosła za nami, jednak dzisiaj postanowiliśmy spojrzeć na nie innymi oczami, czyli porozmawiać o rzemiośle z przedstawicielami innych organizacji czy instytucji.

Izby rzemieślnicze w Polsce, a także izby przemysłowo handlowe mają mniej więcej tak samo długie tradycje. Czy jednak organizacje te są dla siebie konkurencją, czy wsparciem? Jak dobrze radzą sobie rzemieślnicze firmy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i jak bardzo współpracują z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zawodowym kształceniu nie tylko młodych ludzi.


Radio Katowice / Audycje / Suma - magazyn ekonomiczny
Suma - magazyn ekonomiczny
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.

Zobacz także Suma - magazyn ekonomiczny

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA