Susza

fot. Ryszard Stotko

W prawie 150 gminach naszego województwa działają komisje szacujące straty wywołane suszą.

Do komisji powołanych na wniosek wojewody mogą zgłaszać się już poszkodowani rolnicy. Po weryfikacji ich roszczeń, komisje zadecydują o ewentualnej pomocy finansowej.

— Musimy jednak pamiętać, że środki pomocowe to nie zapomogi socjalne — mówi wicewojewoda śląska, Gabriela Lenartowicz.


— Susza najbardziej dotknęła północ oraz południe naszego województwa — dodaje Lenartowicz.


Z informacji napływających do Śląskiej Izby Rolniczej wynika, że susza objęła głównie uprawy zbóż i rzepaku. Plony tych roślin są w naszym województwie są niższe o 30 procent, a w powiatach północnych nawet o 60 procent w stosunku do lat ubiegłych.

Autor: Dawid Damszel