Poczta poetycka

Czy to już poezja? Czy będę poetą? Ile iskierek liryki tli się w moim wierszu? Profesjonalna i kompetentna ocena nadsyłanych utworów poetyckich (także tomików i szerszych publikacji w druku) dokonywana przez Macieja Szczawińskiego - autora 9 książek poetyckich, m.in. wznawianej kilkakrotnie książki eseistycznej o legendarnym poecie - Rafale Wojaczku.

Niedziela godz. 14.45

e-mail: poezja@radio.katowice.pl