Co było grane w Radiu Katowice

Lista utworów odtwarzanych na antenie radia katowice

Data: 2018-05-28

Godzina: 00:00

00:56 Rihanna - TAKE A BOW
SELECT * FROM `dyna` WHERE `dyna_data` = CURDATE() AND `dyna_wykonawca` <> "" and datediff(curdate(),`dyna_data`)<30 AND `dyna_tytul` <> "" AND `dyna_godz` <= NOW() ORDER BY `dyna`.`dyna_data` DESC, `dyna`.`dyna_godz` DESC