Radio Katowice ma własny miód. Pierwsze miodobranie.