Po naszymu czyli po śląsku

15 października 2017


Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” to gratka dla miłośników dobrego humoru i śląskiej gwary.

Finały Ślązaka Roku od lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ promują ludzi posługujących się śląską gwarą – zarówno tą opolską, cieszyńską, rybnicką, jak i wieloma innymi jej odmianami. Od początku, to znaczy od 1993 roku, przewinęło się przez konkurs blisko dwa tysiące uczestników z kraju i zagranicy. Tegorocznego „Ślązaka Roku 2017” oraz „Młodzieżowego Ślązaka Roku 2017” wybierze jury w składzie: profesor  Jan Miodek, ksiądz profesor Jerzy Szymik oraz dr Jan Olbrycht.

Imprezie towarzyszyć będzie wybór Honorowego Ślązaka Roku oraz występ Eleni z zespołem, a także Zespół Tańca Ludowego PRZYGODA z Rybnika.

Pomysłodawczynią konkursu i jego wieloletnią organizatorką jest senator Maria Pańczyk.

Zgłoszenia do konkursu należy przysyłać do 15 października na adres Radio Katowice SA, ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice koniecznie z dopiskiem "Po naszymu czyli po śląsku".

Regulamin konkursu na www.ponaszymu.com.pl.

 

Link

Po naszymu czyli po śląsku