Siedem grzechów głównych - Konkurs

XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH 

Kategorie: malarstwo, poezja, grafika warsztatowa i komputerowa Konkurs ma charakter otwarty i jest nieodpłatny 

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Siedem Grzechów Głównych. Tegoroczna edycja rozpoczyna drugą dekadę. Dziesięcioletnia obecności Konkursu na mapie wydarzeń artystycznych naszego kraju zaowocowała odkryciem wielu talentów plastycznych i poetyckich. W ciągu tych dziesięciu lat mieliśmy okazję oglądać wspaniałe prace malarskie i graficzne, czytaliśmy wiersze potwierdzające niewątpliwą wrażliwość i talent autorów. Owoce Konkursu prezentowaliśmy szerszej publiczności. Organizowaliśmy wystawy oryginałów prac i ich fotowydruki. Laureaci prezentowali swoją twórczość i wymieniali spostrzeżenia na antenie stacji radiowych i w lokalnej telewizji. Trwały ślad pozostał również w folderach pokonkursowych. Wydarzenia te, jak również słowa zachęty do dalszej pracy skłaniają nas do kontynuacji podjętego niegdyś zadania. 

Temat konkursu: siedem grzechów głównych, do których zaliczamy: pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo.  Wywołując ten temat pragniemy za pomocą środków wypowiedzi artystycznej podjąć dyskusję na temat postaw i zjawisk moralnych, społecznych, etycznych, religijnych i kulturowych. W konkursie można zaprezentować jeden grzech, wybrane lub wszystkie (siedem). Czekamy na prace obrazujące przyczyny i konsekwencje grzechu np. lenistwa, obżarstwa; konsekwencje dla jednostki i grupy. 

Problematyka grzechów głównych była wielokrotnie podejmowana przez wybitnych artystów. Odnajdziemy ją w twórczości m.in.: Plastyka: w dziełach Hieronima Boscha, Pietera Breughela (starszego), Marca Chagalla;  w reklamie lodów „Magnum” slogan Zgrzesz z Magnum siedem razy nawiązuje wprost do siedmiu grzechów głównych; Poezja: w wierszach J. Kaczmarskiego Wojna Postu z Karnawałem, w cyklu wierszy J. Lechonia  z tomu Srebrne i czarne;  Temat ten często podejmują uczniowie szkół artystycznych realizujący prace dyplomowe. 

Termin dostarczenia prac –  11.03.2019 r.,  ogłoszenie wyników – 18.03.2019 r. Zakończenie (uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej – 10.04.2019 r.