Niska emisja

Ponad 20 milionów złotych do 2020 roku zamierza przeznaczyć rudzki magistrat na ograniczenie niskiej emisji.

Środki te w większości będą przeznaczone na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania. Aktualnie powstaje regulamin przyznawania dotacji, a po zatwierdzeniu go przez Radę Miasta, mieszkańcy będą mogli składać stosowne wnioski.

Jak mówi Ewa Wyciślik - naczelnik Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, niska emisja to problem wielu śląskich miast.


Pierwsze pieniądze na ten cel już zostały zaplanowane w przyszłorocznym budżecie miasta — dodaje Ewa Wyciślik.


Rudzki magistrat szacuje, że do 2020 roku uda się zrealizować ponad 2200 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Autor: Joanna Opas