Bezrobocie i SKOK

Bezrobocie nie wzrosło i to jest najlepsza informacja ostatnich dni. W głównej części magazynu porozmawiamy między innymi o SKOK-ach, które są ratowane pieniędzmi klientów normalnych banków. Tych samych banków, o których jeden ze SKOK-ów w tak lekceważący sposób wypowiada się w swojej reklamie. I chyba warto za tą reklamą powtórzyć że istotnie, są banki i są SKOK-i. Porozmawiamy także o naszych ukochanych banknotach, tak ukochanych, że bezgranicznie pomiętych, pobrudzonych, zapisanych, podartych. 


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.