Henryk Grzonka prezesem Polskiego Radia Katowice

Data: 10-06-2015


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała Henryka Grzonkę na kolejną kadencję.

Rada pozytywnie oceniła dotychczasowe zaangażowanie radia publicznego na rzecz regionu, doskonałą współpracę z lokalną społecznością i mniejszościami narodowymi zamieszkującymi Śląsk.

Sam prezes myśli już o dwóch ważnych kwestiach.W tej kadencji Polskie Radio Katowice skończy 90 lat.Wcześniej Henryk Grzonka został rekomendowany przez radę nadzorczą Polskiego Radia Katowice na prezesa rozgłośni. Oprócz niego w konkursie startowali Maciej Gramatyka, Piotr Karmański i Bogdan Marcinkowski.

Kadencje nowych zarządów spółek regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 r.

Kadencja trwa cztery lata.

Autor: Łukasz Kałuża

Radiowe Wydarzenia