Rzecznik bezdomnych

Rzecznik Osób Bezdomnych w Częstochowie będzie kontynuował swoją pracę.

Choć projekt "Wzmocnienie głosu osób bezdomnych", w ramach którego został on powołany kończy się, to Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zdecydowało o kontynuowaniu działań. Do Rzecznika zgłaszać się mogą osoby nie tylko bezdomne, ale też zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pomaga on w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, a także w formalnych dotyczących postępowań w urzędach. Przyjmuje w środy pomiędzy godziną 14:00 a 16:00 przy Alei Wolności 44.

Autor: Krzysztof Słabikowski