Konferencja o seniorach

Zdaniem ekspertów, Polska musi przygotować się nie tylko na społeczne i ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa.

Kluczowe będzie także zaspokojenie potrzeb współczesnych emerytów. W Katowicach na temat sytuacji osób starszych debatowali specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

— A dzisiejsi seniorzy to zupełnie inna grupa niż seniorzy sprzed choćby dwudziestu lat — twierdzi Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.


— Kluczowa powinna być rola dzieci — mówi Jolanta Kwaśniewska, prezes fundacji Porozumienie bez Barier.


Dziś, w ramach dnia seniora, władze województwa śląskiego zaprezentowały także kartę osoby starszej. Specjalny dokument umożliwia uzyskanie zniżek wszystkim po 60. roku życia w ponad dwudziestu jednostkach województwa śląskiego.

Autor: Dawid Damszel