Mieszkanie w szkole podstawowej? Czemu nie

W Świętochłowicach znaleziono taki właśnie sposób na poradzenie sobie z problemem kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne.

— W przyszłym roku powstanie w mieście 50 mieszkań, a połowa z nich w niszczejącym dotąd budynku dawnej szkoły — mówi prezydent Świętochłowic, Dawid Kostempski.


— 25 mieszkań, które musi zbudować lub znaleźć miasto, powstanie w każdej z czterech dzielnic — dodaje prezydent Kostempski.


Kilka miesięcy temu udało się zapewnić kilka mieszkań osobom trwale bezdomnym i bezrobotnym, które same remontowały swoje nowe lokum. Miasto szuka kolejnych sposobów, także niestandardowych, na skrócenie kolejki oczekujących na mieszkania. W Świętochłowicach takich osób jest ponad czterysta.

 Autor: Agnieszka Tatarczyk