Ekologiczny apel biskupów

Zaniepokojenie jakością powietrza wyrazili biskupi czterech diecezji województwa śląskiego.

Specjalny list, który napisali w tej sprawie, jest dziś odczytywany we wszystkich kościołach naszego regionu. Kościelni hierarchowie zwracają uwagę na to, że stajemy przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza. Zaznaczają, że niska emisja to ważny problem społeczny i negatywne zjawisko, które rujnuje nasze zdrowie. Zdaniem biskupów, przyczyn tego problemu jest wiele, to nie tylko największa w kraju gęstość zaludnienia, ale także wzmożony ruch samochodowy. Jednakże głównym czynnikiem zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków. Substancje te to skutek spalania węgla niskiej jakości czy śmieci w starych, nieekologicznych piecach. Duchowni apelują o podjęcie działań mających na celu ograniczenie problemu i podkreślają, że to nie tylko rola samorządów, ale także mieszkańców i wiernych, którzy powinni dokonać ekologicznego rachunku sumienia. Zresztą wzywa do tego także papież Franciszek w encyklice "Laudato si". Dbanie o czyste powietrze powinno także wynikać z przestrzegania przykazań, zwłaszcza: nie zabijaj!”. Apelują także o kompleksowe programy wsparcia wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Autor: Joanna Opas