Wyremontowana Izba Przyjęć

Ponad 700 tysięcy złotych wyniósł koszt remontu w tyskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym spółki Megrez.

Modernizacji poddano Izbę Przyjęć. To pierwszy remont Izby w ponad 40-letniej historii budynku szpitala. Inwestycja obejmowała między innymi przebudowę i modernizację gabinetów lekarskich oraz zabiegowych. Dzięki remontowi możliwa będzie także lepsza pomoc dla najmłodszych pacjentów. Choć szpital nie ma oddziału dziecięcego, to możliwe jest zaopatrzenie medyczne dzieci w szpitalnej Izbie Przyjęć przez chirurgów ortopedów lub chirurgów ogólnych. W ciężki przypadkach wymagających pogłębionej diagnostyki a także specjalistycznych konsultacji dzieci będą kierowane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Remont sfinansowany został ze środków własnych spółki Megrez.

Autor: Marcin Rudzki