Zbiórka śmieci w Bytomiu

Mieszkańcy Bytomia mogą się dzisiaj pozbyć zalegających i niepotrzebnych urządzeń i śmieci.

— Specjalny samochód będzie zabierał odpady komunalne z poszczególnych części miasta — mówi Agnieszka Żychowska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Bytomiu.


Zebrane materiały zostaną przekazane specjalistycznej firmie, która zajmie się ich odzyskiem.

— To druga zbiórka w tym miesiącu — dodaje Żychowska.


Oddanie odpadów do mobilnego punktu zbiórki odpadów jest jedną z usług dla mieszkańców Bytomia w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor: Marta Dobrowolska