Prawnicy UŚ apelują w sprawie łamania prawa

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego apelują w związku z łamaniem zasad demokratycznego państwa prawnego.

W opublikowanym stanowisku kilkudziesięciu prawników wyraziło stanowczy sprzeciw wobec aktów bezprecedensowego, ich zdaniem, łamania podstawowych zasad Konstytucji RP przez większość parlamentarną oraz Prezydenta Rzeczypospolitej. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zwracają się z apelem do Prezydenta RP, posłów oraz ministrów, zwłaszcza z wykształceniem prawniczym, o zaniechanie dalszego podważania podstawowych zasad demokratycznego porządku prawnego. Wskazują tu m.in. na słowa Prezydenta RP o „uwalnianiu wymiaru sprawiedliwości” od jego konstytucyjnych obowiązków w niezakończonych jeszcze postępowaniach karnych, łamanie standardów legislacyjnych, a nade wszystko uchwały o stwierdzeniu bezskuteczności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podjęte bez podstaw prawnych - mówi profesor Tomasz Pietrzykowski z UŚ.


Jak czytamy w stanowisku: "niezależnie od zachodzących między nami naturalnych różnic poglądów politycznych, światopoglądowych i prawnych, jednomyślnie oświadczamy, powołując się na nasze wykształcenie prawnicze, że w naszej wspólnej ocenie wypowiedzi i działania przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie, są nie do pogodzenia z obowiązującym porządkiem prawnym (...)."

Autor: Łukasz Kałuża