Spotkanie z Mirosławem Neinertem

Znany aktor, reżyser i dyrektor Teatru Korez Mirosław Neinert jest gościem Ewy Niewiadomskiej. Czas już na przedświąteczne opowieści o Krakowie, w którym mieszka, ale też o obrazach, które pojawiły się w nowej galerii Teatru Korez i o nowych planach teatru.


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem