Kongres Młodych Liderów

Wymiana myśli i poglądów między przedstawicielami wiodących firm a młodymi osobami, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej.

W Dąbrowie Górniczej ruszył Kongres Młodych Liderów.

— Chcemy pokazać, że w Polsce są dobre przykłady prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych ludzi — mówi koordynator wydarzenia, Jacek Uroda.


— Bardzo ważna jest edukacja w tym zakresie — dodaje Uroda.


W ramach kongresu przewidziano panele dyskusyjne i warsztaty tematyczne. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na wykorzystanie nowych mediów w komunikacji z klientem i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Kongres potrwa do godziny 16:00.

Autor: Dorota Stabik