Dofinansowanie na rewitalizację dawnej kopalni

Do połowy 2015 roku ma powstać dokumentacja niezbędna do zagospodarowania blisko 70-hektarowego terenu dawnej kopalni Mysłowice.

Projekt, który uzyskał ponad 2 miliony 200 tysięcy unijnego dofinansowania, obejmuje m.in. ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów, ekspertyzę stanu technicznego obiektów oraz wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów. Całkowity koszt stworzenia dokumentacji szacowany jest na blisko 2,5 miliona złotych. Bez niej niemożliwe byłoby jednak staranie się o unijne środki już na sam projekt rewitalizacji terenu po kopalni Mysłowice. Teraz kluczową dla samorządowców kwestią jest przejęcie terenu od KHW. Spółka deklarowała wcześniej, że najbardziej prawdopodobne jest stworzenie z gminą spółki celowej do zagospodarowania tego terenu w oparciu o środki unijne. W grę wchodzi także ogłoszenie ogólnokrajowego konkursu na projekt zagospodarowania, a później poszukiwanie inwestora finansowego i realizacja inwestycji z jego udziałem. Gdyby udało się pozyskać inwestora, przedsięwzięcie miałoby szansę na realizację w ciągu czterech lat. 

Autor: Monika Krasińska