Powstanie kompleks biurowy obok Spodka?

Przyśpieszają inwestycje przy Spodku.

Firma TDJ Estate otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę kompleksu biurowego obok katowickiego Spodka. Powstaje on w miejscu wyburzanego gmachu Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Właśnie trwa ostatni etap prac rozbiórkowych budynku kupionego w 2013 roku od PKP. Dotychczas całkowicie wyburzona została konstrukcja nadziemna obiektu. Obecnie trwają roboty zmierzające do usunięcia jego fundamentów oraz przygotowania terenu pod kolejny etap inwestycji. Przedstawiciele inwestora podali, że w miejsce kolejowego budynku powstanie kompleks biurowy składający się z dwóch wieżowców połączonych parkingiem. Firma nie chce jednak zdradzać wszystkich szczegółów, ponieważ dokładny kształt projektu zależy od wielu elementów, co do których stosowne decyzje zostaną podjęte w kolejnych miesiącach.

Autor: Monika Krasińkska