Światełko w Radiu Katowice

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polskiego Radia Katowice.

Płomień został przekazany przez harcerzy, którzy kultywują tę tradycję od 1991 roku.

— Światło jest symbolem nadziei i pokoju między narodami — mówi harcmistrzyni Anna Peterko, komendantka chorągwi śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach.


Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku. Po raz pierwszy przywieźli je austriaccy skauci. Płomień został umieszczony w katedrze wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki harcerzom, trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

— Dzisiaj trafiło do nas, a my udostępniamy je mieszkańcom — mówi Henryk Grzonka, prezes Polskiego Radia Katowice.


Płomień zostanie jeszcze dzisiaj przekazany władzom województwa oraz Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Całodobowo można światełko odbierać w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

Autor: Marta Dobrowolska