Niepokój o losy Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej przyjęło specjalną uchwałę, w której wyrażono niepokój "o losy Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa".

Przyjęta dzisiaj uchwała, jak czytamy, związana jest z wydarzeniami ostatnich dni, w tym szczególnie z "nowelizacjami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ignorowanie jego orzeczeń, odwlekanie publikacji wyroków, a także powtarzające się w toku dyskursu politycznego podważanie autorytetu sądów, Trybunałów i sędziów".

Sędziowie katowickiej apelacji wystąpili tez z apelem do wszystkich osób oraz organów władzy państwowej o działania "w granicach i na podstawie przepisów prawa uwzględniając zasadę podziału i równoważenia się władz".

Autor: MarcinRudzki