Odstrzał dzików

Będzie odstrzał dzików na terenie Rudy Śląskiej. Decyzję w tej sprawie podjęły władze miasta.

Specjalna firma ma odstrzelić 50 zwierząt. Na początku odstrzelone mają zostać dziki w rejonie ulicy Katowickiej później akcją zostaną objęte obszary, z których napływały informacje o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta. Wcześniej władze miasta problem z dzikami próbowały rozwiązać poprzez, między innymi, wykarczowanie zarośli, w których chowały się zwierzęta oraz poprzez specjalna akcję informacyjną prowadzoną wśród mieszkańców. Teraz podjęto decyzje o odstrzale. Władze miasta swoją decyzję argumentują brakiem zadowalających efektów wspomnianych wcześniej działań. Prawo do zlecenia odstrzału włodarzom Rudy Śląskiej gwarantuje prawo łowieckie.

Autor: Marcin Rudzki