Inscenizacja z okazji 90. rocznicy sakry biskupa Augusta Hlonda

fot. Dorota Stabik

Pod kościół podjechała dorożka a z niej wysiadł przyszły biskup a później prymas Polski.

W katowickim kościele Piotra i Pawła zorganizowano inscenizację z okazji 90. rocznicy sakry biskupa Augusta Hlonda i 90. rocznicy istnienia archidiecezji katowickiej. Parafianie zobaczyli także fragment święceń biskupich księdza Hlonda.


Pomysłodawca inscenizacji Sebastian Pustelnik podkreśla, że chciał się w jakiś sposób włączyć w obchody.


W katowickim kościele Piotra i Pawła można podziwiać także wystawę poświęconą Augustowi Hlondowi.

Hlond był pierwszym biskupem diecezji katowickiej, później był m.in. metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim a następnie prymasem Polski.

Autor: Dorota Stabik