Bytom odzyskał pieniądze

3 miliony złotych odzyskał Bytom z zaległych czynszów.

W mieście zakończyła się akcja abolicji części długów lokatorom, którzy nie płacili czynszu. Ugody abolicyjne podpisało prawie 1200 osób. Władze miasta uważają, że działanie zakończyło się sukcesem. Uchwała abolicyjna obowiązuje od czerwca 2015 roku. Daje ona dłużnikom możliwość umorzenia 70% nieuregulowanych należności pod warunkiem, że spłacą oni 30% długu oraz będą płacić czynsz regularnie do końca tego roku. Co istotne, ze wstępnych analiz przeprowadzonych przez władze wynika, że od wejścia w życie tzw. uchwały abolicyjnej czynsze płacone są regularniej.

Autor: Łukasz Kałuża