Nowi wicewojewodowie

Jan Chrząszcz z Bielska-Białej i Mariusz Trepka z regionu częstochowskiego zostali dziś powołani przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka na stanowiska wicewojewodów.

Zdaniem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, na którego wniosek premier powołała wicewojewodów, jest to bardzo dobry wybór.


Jan Chrząszcz do tej pory pełnił mandat radnego wojewódzkiego. Od kilkunastu lat zawodowo związany jest z Pocztą Polską, gdzie pełni funkcję dyrektora oddziału na terenie dawnego województwa bielskiego. Z kolei Mariusz Trepka, związany jest z powiatem myszkowskim i Będzinem, gdzie ostatnio pracował. Ukończył Politechnikę Częstochowską.

Obaj wicewojewodowie dziś zaczęli urzędowanie.

Autor: Andrzej Ochodek