Wygnanie

fot. Ryszard Stotko

W galerii Polskiego Radia Katowice trwa niezwykła wystawa. To prezentacja  j e d n e g o  obrazu, którego autorem jest Cyprian Nocoń, student katowickiej ASP. Nazwisko artysty mimo jego młodego wieku mówi coraz więcej miłośnikom i znawcom malarstwa. Nie tylko na Śląsku! Jest po prostu nieszablonowy i wyrazisty, ale nie z powodu „dostrajania” swojej sztuki do panujących mód czy trendów. Bo Nocoń proponuje warsztat oparty na klasycznych regułach i wzorach Realistyczny perfekcyjny rysunek, spokojna paleta , harmonijna kompozycja. I dlatego właśnie jest (dzisiaj) oryginalny! Tym razem to jak maluje okazuje się tak samo ważne jak treść obrazu. Płótno (potężny format 190/230 cm !) nosi tytuł „Wygnanie” i wręcz poraża swoim symboliczno-metaforycznym przekazem. Pierwotną inspiracją – jak mówi Nocoń – były ujawnione po latach szczegóły Tragedii Górnośląskiej (1945-1948), ale z czasem zamysł artysty stał się bardziej uniwersalny i bogaty w przesłania. Ukazana scena nasuwa zarówno skojarzenia biblijne jak i najbardziej współczesne. Co więcej – co podkreślali licznie przybyli uczestnicy wernisażu w Radiu Katowice – realizm i komunikatywność obrazu nasuwa refleksje o tragizmie ludzkiego losu w ogóle. O tym że wygnanie w każdej epoce i we wszelkich realiach przewija się nieustannie. I rodzi pytania, na które nie ma odpowiedzi.

Trudno też – patrząc na ten obraz – nie myśleć o tak aktualnych i konkretnych zjawiskach jak migracja, wykluczenia, zagrożenie rodziny...

Nocoń nie dbając o „polityczno-artystyczną” poprawność dotknął swoim płótnem jakiejś niezwykle wrażliwej przestrzeni i to zarówno w życiu społecznym jak i najdotkliwiej prywatnym.

Nie jest to jednak ani publicystyka ani doraźny komentarz. Po prostu artystycznie wyrażony niepokój młodego i wrażliwego człowieka , który nie zawahał się zaangażować swojego talentu do nazwania spraw ponadjednostkowych. Zatem dotyczących nas wszystkich.

Maciej Szczawiński
styczeń 2016